• Gb
  • Cz
  • Ru
0.00
Rezervace

Potápěčské Lokality

Murena

Murena

Nusa Penida je součástí souostroví a podmořské rezervace Three Sesters a je vzdálen asi 25 km od Bali. Tento ostrov je největším z této trojice a zároveň nejzajímavějším pod hladinou moře. Jižní pobřeží je tvořeno mohutnými kolmými útesy, které vytvářejí úchvatnou scenérii divokého pobřeží s kouzelnými zátokami, v nichž se celoročně zdržují manty a trnuchy vanikorské. Západní pobřeží je skalnaté s nádhernými plážemi a je omýváno vodami nejhlubšího přirozeného kanálu na světě mezi ostrovy, který má hloubku kolem 250 metrů. Zde je několik nádherných lokalit, kde se můžete setkat s měsíčníky svítivými, barakudami, občas se žraloky a zároveň jsou zde nádherné noční ponory. Severní pobřeží tvoří písčité pláže a nekonečná políčka mořských řas, za nimiž začíná úchvatný lemový korálový útes, který patří k nejzachovalejším v celé balijsko-lombocké oblasti. Východní pobřeží je divoké, stejně jako několik mimořádných lokalit, kde se můžete setkat opět s měsíčníky svítivými. U sousedního ostrova Lembongan je nádherná lokalita Blue corner (měsíčníci, trnuchy, žraloci, siby, hadi…), Lighthouse a Mangrove Point. U ostrova Ceningan je magická kolmá stěna Ceningan wall. Potápěčsky je Nusa Penida skvostem díky celoročnímu výskytu mant a sezónnímu výskytu největších kostnatých ryb oceánů, měsíčníků svítivých (Mola Mola), které zde vystupují s chladnými výstupnými proudy za účelem čištění se od kožních parazitů. Nusa Penida je nejlepší místo na světě na pozorování těchto úchvatných tvorů mořských hlubin. Od listopadu do června jsou na Penidě teplotní podmínky moře mezi 26-30 °C, ale od července do října teplota vody klesá na 22-26 °C a ve výjimečných případech může termoklina klesnout mezi 15-21 °C! Hlavní potápěčská sezóna je zde od dubna do listopadu a TOP vrcholem je červenec – říjen. Od prosince do března jsou zde též vhodné potápěčské podmínky a nádherné potápění se žraloky a mantami. Viditelnost je na Nusa Penidě celoročně na výrazně lepší úrovni na Bali a Lomboku, kde vznikají problémy s vylitím řek do moře. Nusa Penida nemá řeky, tedy ani problémy se zhoršenou viditelností v období dešťů. Noční potápění je skvělé v Crystal bay, Gamat bay a Toyapakeh bay. Doporučujeme používat neoprén o tloušťce 5 mm, kapuci a rukavice. Potápění se signální bójí je zde povinné!

S.D. Point

Šišan

Šišan

možně potkat při nočním ponoru u ostrova Ceningan

Nejdelší a nejlepší korálový lemový útes Nusa Penidy, který oplývá druhovou rozmanitostí korálů i útesových ryb. Jsou zde zábavné proudové ponory a nejkrásnější část korálového útesu je v hloubce kolem 10ti metrů. Pohodová lokalita za klidných podmínek a krásný tobogán za proudu! Dají se zde potkat tisíce korálových ryb, karety, čtverzubci, či murény.

Ped

Další lokalita se zajímavým korálovým útesem, který je bohatý na ryby. Plošina do hloubky 12 metrů je porostlá korálovým porostem, který je místy porušen. Hlouběji je prudký svah do hlubiny, v němž je šance na setkání s většími rybami. Za proudu je tato lokalita též bezproblémová a je absolvovatelná bez větších potíží.

Crystal Bay

Nejznámější a nejjednodušší lokalita Nusa Penidy, která je vyhlášená díky čistící stanici měsíčníků svítivých. V mělčině se vyskytuje pěkná korálová zahrada s několika ohromnými deskovými korály a poté padá terén prudkým svahem do písčitého kaňonu, jehož dno leží mezi 20 – 60 metry. Na tento svah se připlouvají čistit oni legendární měsíčníci. Jsou zde velmi zdařilé noční ponory a můžete zde nalézt krásné španělské tanečnice, velké plže listovky, krabi, hadovci, odranci a výjimečně rozedranci, vějířníci, koníci a inimikusové. Pro setkání s měsíčníky je zde důležité vhodné načasování z důvodu velkého potápěčského zájmu z Bali.

Frederic Point

Úchvatný zářez do Toypakehského kanálu, který prudce klesá do 60ti metrů, kde se láme v další zlom, jenž padá do hlubin kanálu. Na hranách propasti se lze setkat s měsíčníky, sibami a občas žraloky. V hloubce 10-25ti metru je zajímavý korálový útes.

Manta 66

Rejnok Manta

Rejnok Manta

je paryba, která se živí planktonem. Není nebezpečná. Dorůstá až 7m délky. V Indonesii se vyskytuje u Nusa Penidy, Komoda a na Irian Jaya.

Pokud chce někdo vidět manty, tak tohle je místo, kde se nemůžete splést. Za ideálních podmínek se zde setkáte s desítkami ohromných mant na jednom ponoru v hloubce 10ti metrů a budete od nich vzdáleni jen pár desítek centimetrů! Úchvatný zážitek a velmi jednoduchý ponor! Též se na této lokalitě setkáte s velkými počty trnuch vanikorských a občas zde propluje i žralok vouskatý, želva nebo mořský had. Za rozbouřeného moře je zde špatná viditelnost a divoké podmínky v malé hloubce, které vám mohou značně znepříjemnit ponor! Pro fantastický ponor s mantami je zde důležité načasování! V okolí máme několik dalších zajímavých lokalit.

Manta Channel

Kanál na konci zátoky Manta 66, kde voda protéká mezi skaliskem a pobřežím. Hloubka zde nepřesahuje 18m a v samotném kanálu je pouhých 8 m. Často se zde zdržují manty a krmí se zde planktonem, který jim samovolně proudí do tlam. Nelze se zde potápět za velkých vln.

Manta Wall

Zajímavý terén pod lokalitou Manta 66, kde se plošina láme do stěny, která padá do 35ti metrů a je v ní několik zajímavých děr a převisů. Na písčitém dně se zdržují trnuchy vanikorské a občas mauricijské. Stěna je bohatá na ryby a ponor se dá za klidných podmínek dokončit ve skalních hradech v hloubce 7-12 m, kde lze narazit na manty.

Barakuda Point

Široký kanál mezi skaliskem u Manta channel a ostrovem v moři. Občas se zde objevují manty a rády se zde zdržují barakudy, především v proudu. Kanál je hluboký 30m a je v něm na několika místech pár zajímavých tunelů. Samotný ostrov má zajímavou a kolmou stěnu, která padá do 50ti metrů a je bohatě zarybněná hejny bodloků a chňapalů.

Manta Bay

Na výjezdu z Toyapahského kanálu je rozlehlá zátoka mezi skalisky, kam často připlouvají manty a krmí se zde planktonem. Podmínkou bezpečného ponoru v těchto místech je klidné moře! Místo je vhodné i na šnorchl.

Mmpoint

Špička ledovce potápění na Nusa Penidě! Náročné a divoké, ale naprosto úžasné! Chcete vidět měsíčníka? Jednoho? Za vhodných podmínek celé hejno! Skutečné potápění pro skutečné potápěče! Často zde jsou divoké podmínky na hladině, ale pod hladinou se vše změní. Většinou je zde nutné sestoupit do hloubek kolem 40 m. V 29 m je krásný tunel plný ryb, který výusťuje v široký komín k hladině. Je zde třeba respektovat nálady moře! Minimální počet ponorů 50 a AOWD.

Malibu Point

Rozlehlá zátoka na severovýchodě Nusa Penidy, kde padá svah prudce do hlubin. Lokalita je zajímavá v hloubce pod 20 metrů. Často je zde silný proud, který nás zanese několik set metrů po směru do míst, kde se svah mění v rozlehlé plošiny, kde se v minulosti hojně zdržovali žraloci. Lokalita je bohatá na hejnové ryby. Minimálně 50 ponorů a AOWD.

Blue Corner

Nejlepší lokalita Lembonganu, která vám může přinést nezapomenutelné zážitky při potápění s měsíčníky, trnuchami mauricijskými, sibami a hejny ryb, nebo potápěčské trauma. Tato lokalita je vhodná pro zkušenější potápěče a věřte, že má co nabídnout! Za klidných podmínek se jedná o normální ponor a není zde vhodné potápění za nejnižšího odlivu (jen pro mimořádně zkušené a fyzicky zdatné potápěče)! Minimálně 50 ponorů a AOWD.

Lighthouse

Humřík

Humřík

je velice plachý, možné jej spatřit při nočním ponoru.

Rozlámaný a dramatický terén mezi skalisky, který vytváří rozsáhlá propadliště, kde se rády zdržují trnuchy mauricisjké a za proudu se zde ukrývají siby skvrnité. Občas se zde objevují i žraloci útesoví a vouskatí. Směrem k Blue corner přechází lokalita ve zlomy a skalní schody s četnými převisy. I zde se připlouvají čistit měsíčníci svítiví! Za driftového ponoru se zahajuje ponor na Lighthouse a konči za Blue corner. Takový ponor je jen pro zkušené potápěče!

Mangrove Point

Nenáročná lokalita vhodná pro začátečníky, kde Vás nepřekvapí ani proud. Výrazná plošina do 25ti metrů, která hlouběji padá do prudkého svahu. Občas se zde objevují žraloci útesoví, karety, siby a trnuhy. Místy je zde bohatý korálový útes.

Gamat Bay

Nevýrazná zátoka v nejhlubším kanále, která padá do hlubin prudkým svahem. Místo, které rádi navštěvují měsíčníci svítiví a zdržuje se zde hejno barakud. Občas se zde objeví žralok útesoví a siby skvrnité. V hloubce 55 metrů je skalní amfiteátr, kde je velká šance na setkání s Mola mola, ale musí být vhodné načasování a podmínky. Může zde být sestupný proud! Jsou zde zajímavé noční ponory.

Ceningan Wall

Rychlé, magické a pod vámi skutečně hluboké! Stěna padající do hlubiny přes 200 metrů a navíc zde jedete na podmořském tobogánu. Kolem vás se míhají ryby a vy si připadáte jako v rychlíku. Nádherný terén a silný zážitek! Minimálně 50 ponorů a AOWD.

Toyapakeh Bay

Krásná a jednoduchá lokalita, která je tvořena rozlehlou korálovou plošinou a prudkým svahem padajícím do kanálu. I zde se lze při troše štěstí potkat s měsíčníky, velkými trnuchami a různými druhy murén. Pro zkušené potápěče možný ponor na hranu podmořského kaňonu, kde je šance na Mola mola! Jsou zde nádherné noční ponory!

Toyapakeh Channel

Magický a divoký kanál mezi Toyapakeh a Gamat bay. Prudký svah se zde často mění v nádhernou kolmou stěnu s několika hlubokými zářezy do hlubiny kanálu. Občas jsou zde k vidění siby, měsíčníci, murény a žraloci útesoví. Většinou však jde o zajímavou jízdu na podmořském tobogánu s kulisou hejnových ryb.